FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

BIPOLÄR SJUKDOM

Bipolär sjukdom kännetecknas av extrema humörsförändringar, med omväxlande perioder av extrem lycka (mani) och extrem sorg (depression).

sebastian muller 52 unsplash

STÖDJANDE STUDENTER             MER INFORMATION

Orsaker till bipolär sjukdom

 • Bipolär sjukdom kan ha en genetisk koppling, det verkar fungera i familjer.
 • Det kan finnas en fysisk orsak relaterad till hjärnsystem som styr humör.
 • Stress kan utlösa ett avsnitt.
 • Bipolär sjukdom börjar vanligtvis mellan 15 och 19 år.

Symtom på bipolär sjukdom

 • Symtom faller under två kategorier, mani och depression.
 • Maniska symtom inkluderar: att inte sova, vara överaktiv, prata mycket snabbt, hoppa från en idé till en annan, känna sig viktigare än vanligt och vara omedveten om hur dålig de är.
 • Depressiva symtom inkluderar, negativa tankar, att inte kunna fatta beslut, förlust av förtroende, agitation och rastlöshet och att inte kunna koncentrera sig.
 • Lider kan också ha psykotiska symtom som hallucinationer och känslor av överdrivet självvärde eller inget självvärde.

Behandling av bipolär sjukdom

 • Läkemedel används för att behandla maniska och depressiva symtom. De vanligaste läkemedlen är antidepressiva medel och litium. Antipsykotisk medicin används för behandling av maniska episoder.
 • Pratterapier som CBT kan också ordineras för att hjälpa till med manisk och depressiv stämning.
 • Psykoutbildning för studenten och deras familj är viktigt för att hjälpa dem att förstå tillståndet och känna igen symtom så att behandling kan sökas snabbt.

Stödja studenter med bipolär sjukdom

Jason Leung 479251 unsplash

Återgår till skolan

 • Om studenter tas in på en specialistenhet eller sjukhus efter en akut episod, kontakta sedan familjen och sjukhusets lärarteam för att planera för deras återkomst till skolan.
 • Delta i ett planeringsmöte för ansvarsfrihet eller ordna ett möte i skolan, med inlägg från det medicinska teamet, för att planera studentens återkomst till skolan.
 • Fyll i en individuell vårdplan.
 • Diskutera läkemedelsbiverkningar.
 • Diskutera med eleven vad de vill att personal och medstudenter ska veta om deras frånvaro och tillstånd.
 • Se till att SENCO och Form Tutor förstår vad bipolär sjukdom är och hur det kan påverka studenten. Pålitlig och korrekt information är viktig.

Hantera skolarbete

 • För vissa studenter kan uppkomsten av bipolär sjukdom förändra vad de kan uppnå akademiskt. Detta kan vara oroande för studenten och familjen.
 • Diskutera möjligheten att skjuta upp tentor om studenten blir sjuk under åren 11 och 13.
 • Hjälp eleven med organisatoriska färdigheter samt att komma ikapp med akademiskt arbete.
 • Var flexibel när det gäller läxor och tidsfrister under perioder då en student kanske inte sover bra eller kan koncentrera sig.
 • Om möjligt spela in eller ge lektionsanteckningar för när en elev kan ha svårt att koncentrera sig på lektionerna.
 • Diskutera supportalternativ om det blir tydligt att studenten inte klarar.

Pågående stöd

 • Hjälp eleven att hantera sin arbetsbelastning för att minska stressuppbyggnaden.
 • Kolla in regelbundet och ge studenten tid att diskutera sina problem.
 • Överväg att tilldela en lärande mentor efter att ha diskuterat supportbehov med studenten och familjen.
 • Kontakta föräldrar / vårdgivare om en beteendeförändring observeras, till exempel om de tycks vara svaga eller glada.
 • Låt en elev börja skolan lite senare om de har svårt att sova.
 • Enas om en plan för när en student känner sig upprörd och orolig. Detta kan vara tillgång till ett avtalat rum med en stödjande anställd.
 • Ordna tillgång till dricksvatten och toalettanvändning.

Mer information

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV