Personalens välbefinnande

välbefinnande blogg
Forskning berättar för oss att en hel skolans strategi för mental hälsa och välbefinnande fungerar bäst.
Läs mer:

Ta en titt på vårt senaste inlägg med fokus på Personalens välbefinnande i skolan.

Ett mentalt hälsosamt skolsamhälle är ett som värderar, främjar och vidtar positiva åtgärder för att stödja alla medlemmars välbefinnande. Detta börjar med en skolas kultur och etos. En inkluderande och stödjande kultur som värdesätter alla medlemmar i samhället främjar välmående.

Personalens välbefinnande understödjer välbefinnandet för hela skolan. Om personalen ska stödja och uppmuntra studenternas välbefinnande måste de också ta hand om sitt eget välbefinnande och psykiska hälsa.

Personal som arbetar i skolor är en del av en djupt social upplevelse. Förmågan att interagera och utveckla relationer är central för undervisnings- / inlärningsupplevelsen. En av de viktigaste faktorerna för skolans anslutning är förmågan att utveckla och vårda positiva relationer mellan personal och elever. Genom att lägga vikt vid personalens välbefinnande kommer skolledare också att förbättra elevernas skolupplevelse.

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV