FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

UPPFÖRANDESTÖRNING

Uppförandestörning kännetecknas av utmanande beteende som kan påverka barnets utveckling och störa deras förmåga att leva ett normalt liv.

sebastian muller 52 unsplash

STÖDJANDE STUDENTER             MER INFORMATION

Orsaker till beteendestörning

 • Uppförandestörning gäller barn vars beteende hemma eller i skolan försämras av ständig konflikt med vuxna och andra barn.
 • Hos ungdomar kan det gå till asociala ytterligheter och kan leda till utestängning från skolan eller problem med lagen.
 • Individuella, genetiska och miljömässiga faktorer kan interagera för att leda till uppförandestörning

Symtom på beteendestörning

 • Symtomen inkluderar stridighet och fysisk grymhet, destruktivitet, lögn och stjäl och svik (inklusive att springa hemifrån).

Behandlingar för beteendestörning

 • Beteendeterapi, inklusive rollspel, repetition och övning.
 • Psykoterapi, särskilt för att hjälpa till med ilska.
 • Utbildningsstöd för inlärningssvårigheter.
 • Rådgivning av föräldrar, t.ex. att hjälpa dem att hantera hemma.
 • Läkemedel mot ADHD och / eller depression.

Stödja studenter med beteendestörning

Jason Leung 479251 unsplash

Beteendestyrning

 • Känslor av ilska och frustration kan hjälpas genom att arbeta med ett ilskhanteringsprogram.
 • Upprätta och kommunicera tydliga rutiner och förväntningar.
 • Försök att hålla dig lugn och följ en plan om barnet eller den unga inte kan klara sig i klassrummet.
 • Arbeta med föräldrar / vårdgivare för att ge konsekvens i beteendestyrningen.

Inlärningsstöd

 • Aktiv undervisning i problemlösning och sociala färdigheter.
 • Att arbeta med en specialistlärare i en liten grupp kan vara till hjälp, särskilt när nya saker introduceras.

Mer

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV