FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

DOWNS SYNDROM

Downs syndrom är en livslång genetisk störning som påverkar barnets normala fysiska utveckling och orsakar milda till svåra inlärningssvårigheter. Downs syndrom är också känt som trisomi 21.

sebastian muller 52 unsplash

STÖDJANDE STUDENTER             MER INFORMATION

 • Barn som är födda med Downs syndrom har en ökad risk för ytterligare hälsokomplikationer som medfödd hjärta, syn och hörselproblem. 
 • Downs syndrom förekommer hos cirka 1 av 1,000 levande födda i Storbritannien. 
 • Det är inte klart vad som orsakar Downs syndrom, men det verkar som att den enskilt största riskfaktorn är den ålder som en kvinna föder. den största risken (1 av 30) är förknippad med kvinnor som är 45 år eller äldre.

Stödja studenter med Downs syndrom

Jason Leung 479251 unsplash

 • Individuellt inlärningsstöd för varje elev med Downs syndrom kommer att skilja sig beroende på deras fysiska och utvecklingsmässiga behov. 
 • Vissa barn och ungdomar kommer att ha en EHCP som identifierar deras fysiska och inlärningsbehov. 
 • Låg muskeltonus kan leda till svårigheter att kontrollera vissa kroppsrörelser. 

Klassrumsorganisation

 • Klassplaner bör ta hänsyn till individuella behov som hörsel- och synproblem.  
 • Råd från en arbetsterapeut om rätt positionering vid arbete vid ett skrivbord hjälper en student att utveckla vad som fungerar bäst för dem. 

Kommunikation 

 • Tillgång till tal- och språkterapeut hjälper lärare att utveckla ett program som är skräddarsytt för individens behov.   
 • När du ger instruktioner, var tydlig och begränsa till ett eller två steg åt gången. 
 • Tecken och symboler kan hjälpa till med kommunikation. 
 • Visuella påminnelser hjälper till att bearbeta information.
 • Det kan vara till stor hjälp om kamrater också lär sig att underteckna.

Inlärningsbehov 

 • Vissa barn med Downs syndrom kommer att lära sig läsa i samma takt som kamrater utan Downs syndrom. Det är mycket viktigt att ha lika höga förväntningar. 
 • För vissa barn med Downs syndrom kommer deras läsförmåga att vara mer avancerad än verbala kommunikationsförmågor. Det är viktigt att skillnader i utvecklingshastigheter inte begränsar framstegen. 
 • Utvecklingen av skrivförmåga följer i allmänhet samma mönster som andra barn men kan försenas.

Mer

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV