FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

DYSLEXI

Dyslexi är en av de vanligaste specifika inlärningssvårigheterna (SLD) och drabbar cirka 10% av befolkningen.

sebastian muller 52 unsplash

STÖDJANDE STUDENTER             MER INFORMATION

Orsaker till dyslexi

 • Dyslexi tenderar att springa i familjer, vilket antyder en genetisk koppling.
 • Dyslexi har en neurologisk bas och är oberoende av övergripande intelligens.
 • Nedsatt utveckling av magnocellsystem kan orsaka problem med att identifiera och ordna bokstäver och ljud.

Symtom på dyslexi

 • Dyslexi är ett livslångt tillstånd och kan försvåra inlärningen.
 • Dyslexi påverkar barnets förmåga att bearbeta, komma ihåg och organisera information.
 • Små barn kan kämpa för att lära sig läsa, skriva och stava.
 • Medan elever kan ha starka muntliga förmågor kan de ha svårt att registrera sitt lärande skriftligen.
 • Studenter kan kämpa för att komma igång med arbetet och visa svårigheter med organisation och presentation.
 • Frustration och brist på intresse och motivation att lära sig.
 • Låg självkänsla samt undvikande strategier.

Hantera dyslexi

 • Det är viktigt att förstå att det finns en specifik anledning till studentens svårigheter med att bearbeta information.
 • Tidig identifiering och bedömning är avgörande.
 • Effekterna av dyslexi varierar och inga två personer kommer att ha samma styrkor eller svagheter.
 • För att minska ångest och förbättra motivation personalisera inlärningsstöd och göra anpassningar efter elevens behov.

Stödja studenter med dyslexi

Jason Leung 479251 unsplash

Tidig identifiering och bedömning

 • Tidig identifiering av specifika inlärningssvårigheter kommer att minska ångest.
 • Stödet varierar beroende på studentens bedömningsprofil men kan innefatta användning av hjälpmedel som färgat papper, färgade överlägg, läslinjaler eller hjälpteknik.

Hjälp med organisation

 • Rikta stöd för att identifiera en enskild elevs styrkor och svagheter.
 • En tydlig och förutsägbar daglig rutin kan hjälpa till att utveckla självständighet.
 • Skriv ut läxuppgifter eller ge hemläxor i början av lektionen och ge studenterna tid att söka förtydligande.
 • Uppmaningar att komma ihåg lämpliga resurser och hjälpa till att organisera arbete och anteckningar är till hjälp.

 Hjälp i klassen

 • För att stärka stavningsregeln, följ en struktur, dvs.
 • Uppmuntra och ta dig tid för korrekturläsning. Detta hjälper eleven att märka stavfel och uppmuntrar dem att korrigera sig själv.
 • Sätt inte en elev på plats för att läsa högt. Ge dem istället tid att förbereda sig.
 • Innan lektionen, förklara vad som kommer att undervisas och avsluta sedan med en sammanfattning.
 • Det är viktigt att hitta sätt att stärka inlärningen genom upprepning och omprövning av ämnen.
 • Det är en utmaning att kopiera stora bitar av text från en tavla. Skriv ut anteckningar eller en cloze-text med nyckelord för infogning.

Mer

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV