FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

DYSPRAXI

Dyspraxi är en form av utvecklingskoordinationsstörning (DCD) som orsakar svårigheter med grov och finmotorik. Det kan också påverka tal, uppfattning och tanke.  

sebastian muller 52 unsplash

STÖDJANDE STUDENTER             MER INFORMATION

Orsaker till dyspraxi

 • Dyspraxia är ett livslångt tillstånd.
 • Omognad av neuronutveckling i hjärnan kan vara ansvarig för DCD.
 • Det finns en högre risk att utveckla dyspraxi när ett barn föds för tidigt, föds med låg födelsevikt, där det finns en historia av dyspraxi i familjen eller där en blivande mor dricker alkohol eller tar olagliga droger.

Symtom på dyspraxi

 • Dålig samordning gör det svårt att hoppa, hoppa, fånga eller sparka en boll.
 • Studenter kan tycka att det är svårt att använda sax, skriva snyggt, trä pärlor eller binda skosnören.
 • Studenter kan ha svårt att gå upp och ner för trappor.
 • Vissa elever kan ha svårt att koncentrera sig.
 • Vissa elever kan ha svårt att organisera sig.
 • Vissa elever kan bli frustrerade och utveckla låg självkänsla och beteendeproblem.
 • Äldre studenter kan försöka undvika att behöva skriva i lektioner eller delta i lektioner i kroppsövning.

Hantering av dyspraxi

 • Dyspraxia kan inte botas, men eleverna kan få hjälp att övervinna de utmaningar de möter.
 • Ett litet antal barn kan se symtom minska när de blir äldre
 • De flesta barn behöver professionell hjälp för att nå sin fulla potential.
 • Att göra en tidig bedömning är avgörande för att ge lämplig hjälp.
 • Det vanligaste ingreppet är ett arbetsorienterat tillvägagångssätt. Det handlar om att arbeta med specifika uppgifter som orsakar svårigheter och hitta sätt att övervinna svårigheten.
 • Uppgifterna är i allmänhet uppdelade i små steg, undervisar specifika rörelser och övar regelbundet.

Stödja studenter med dyspraxi

Jason Leung 479251 unsplash

Tidig identifiering och bedömning

 • Medicinsk diagnos via en läkare med remiss till en barnläkare och arbetsterapeut (OT) hjälper ett barn att få tillgång till den hjälp de behöver.
 • En kognitiv bedömning av en pedagogisk psykolog eller specialistlärare kan belysa svagheter i arbetsminnet och bearbetningshastigheten.

Hjälp med organisation

 • Rikta stöd för att identifiera en enskild elevs styrkor och svagheter.
 • En tydlig och förutsägbar daglig rutin kan hjälpa till att utveckla självständighet.
 • Skriv ut läxuppgifter eller ge hemläxor i början av lektionen och ge studenterna tid att söka förtydligande.
 • Uppmaningar att komma ihåg lämpliga resurser och hjälp med att organisera arbete och anteckningar är till hjälp.

 Hjälp i klassen

 • Bygg in möjligheter för studenter att öva uppgiftsorienterade färdigheter.
 • När du undervisar i skrivförmåga använder du en multisensorisk bokstavsbildning, använd sandpapper, risbrickor och luftskrivning.
 • I PE hjälper till att utveckla samordning med böna kasta, gå på en linje och ge balans eller vackla brädor.
 • Ta ögonkontakt innan du ger instruktioner, använd ett enkelt språk och ge en eller tvåstegsinstruktioner.
 • Ge tid för bearbetning och vänta på svar.
 • Ge visuella ledtrådar samt muntliga instruktioner.
 • En inlärningsmiljö med låg stimulans hjälper om en elev lätt distraheras.

Mer

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV