FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

RÅD FÖR SKOLOR

Send2

Var ska man börja med att stödja elever med medicinska / psykiska behov i skolan.

Stödja barn, ungdomar och deras familjer

Hela skolans politik och system

 • Gör personalen medveten om skolpolicy för att stödja barn med medicinska behov och hur de bäst kan stödja genomförandet.
 • Anordna personalutbildning om specifika medicinska behov eller procedurer (samhällssjuksköterskor erbjuder en rad utbildning från epi pen till PEG-utbildning).
 • Se till att skolpolitiken rörande resor och skolans sociala tid säkerställer lika tillgång till alla elever genom rimlig anpassning och ett inkluderande tillvägagångssätt.
 • Granska kommunikationssystem för att säkerställa att all relevant personal förstår studentens behov.
 • Se till att skolpolicy och belöningssystem inte utesluter barn som är frånvarande på grund av kronisk sjukdom.

Råd till SENDCOs

 • Ta kontakt med det utsedda omvårdnadsteamet i din lokala myndighet samt den lokala medicinska PRU, alternativa tillhandahållande eller undervisningstjänster, som kanske kan erbjuda stöd.
 • Om barnet är på sjukhus, utveckla sedan förbindelser med sjukhusskola/nyckelpersonal på sjukhusavdelningen (bjud in till EHC/PEP-granskningar samt möten som CIN-möten där så är lämpligt)
 • Vet vilka resurser som finns där (t.ex. bedömningar som boxhall-profil och beredskap att återintegrera skalan)
 • Använd informationen på den här webbplatsen på återvänder till skolan och stödjande syskon.
 • För studenter med betydande inlärningsbehov kan du hjälpa till att stödja sin tid på sjukhus genom att skicka in deras elevprofiler, beteendestödsplaner, kommunikationsböcker / strategier så att både sjukhuspersonal och sjukhusskolan kan fortsätta att genomföra dessa insatser och se till att eleverna har förtrogenhet. i en svår miljö och möjlighet att få sin röst hörd.
 • Diskutera och implementera planer för att ge en student extra tid (t.ex. sent till skolan på grund av fysioterapimöten / mediciner, den tid som krävs för att studenten ska kunna flytta mellan lektioner, extra tid för att organisera sig / bearbeta situationer / klassarbete). Se till att information kommuniceras till alla som behöver veta den och granska och uppdatera efter behov.

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV