FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

INDIVIDUELL HÄLSOVÅRDSPLAN

helloquence 61189 unsplash lång

Individuell vårdplan och administrering av läkemedel


Individuell vårdplan (IHP)

God kommunikation mellan föräldrar / vårdgivare och skolor är avgörande när ett barn har ett akut eller kroniskt medicinskt tillstånd. En individuell vårdplan är central för att skapa en god förståelse för de individuella behoven hos ett barn som lever med medicinska behov.

Vad är en individuell vårdplan?

En individuell vårdplan är ett dokument som registrerar viktig information om det medicinska tillståndet, symtomen och det stöd som ett barn behöver för att säkerställa att de kan få ut det mesta av skolan.

Den listar medicineringskrav och eventuella biverkningar, vad man ska göra i en nödsituation och vem som är involverad i barnets medicinska vård.

Planen kan också innehålla justeringar och alternativa arrangemang som behöver göras så att ett barn kan delta så fullt som möjligt i skollivet, t.ex. arrangemang för PE eller vad man ska tänka på när man går på skolresa.

Varför är en individuell vårdplan viktig?

Den individuella vårdplanen handlar om att se till att ett barn får det bästa ut ur skolan.

Föräldrar / vårdgivare, vårdpersonal och skolor som arbetar tillsammans kommer att vara mer effektiva när det gäller att ta fram en plan som tar hänsyn till barnets specifika behov och hittar lösningar på eventuella hinder som hindrar dem från att fullt ut delta i skollivet.

DfE-mallar för individuell vårdplan och administrering av medicin

Administrering av medicin

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV