FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

VEM ÄR VEM

ulises baga 654424 unsplash lång

Skolan och medicinsk personal som kan vara inblandade i stöd från en elev

Barn och ungdomars mentala hälsoteam (CAMHS)

Ett team av yrkesverksamma som är involverade i vården av barn och ungdomar som har psykiska svårigheter - psykiatriker, psykologer, mentalvårdssjuksköterskor, arbetsterapeuter, familjeterapeuter och socialarbetare.

Konstterapeut

Konstterapeuter arbetar med människor som kan ha ett stort antal svårigheter, funktionshinder eller diagnoser. Konstterapi är en form av psykoterapi som använder konstmedia som sitt primära uttryckssätt och kommunikation.

Klinisk sjuksköterskespecialist (CNS)

Ett CNS är en klinisk expert inom omvårdnad inom ett specialområde, till exempel cystisk fibros, sigdcellsjukdom. De ingår i ett tvärvetenskapligt team och kan erbjuda råd och stöd till skolor.

Klinisk psykolog

En psykolog utbildad för att förstå hur människor känner och beter sig. De kan utbildas för att leverera psykologiska behandlingar, till exempel CBT och DBT.

Rådgivare

En rådgivare hjälper människor som upplever känslomässiga svårigheter att förstå och hantera sina känslor med hjälp av samtalsterapi.

Tidig supportvårdskoordinator

Arbeta med familjer och ansvarar för att samordna stöd från flera instanser för barn med komplexa specialutbildningsbehov och funktionshinder

Pedagogisk psykolog

En psykolog som är specialiserad på att bedöma och stödja barn och ungdomar som kan ha behov av lärande, beteende och psykisk hälsa. De kan också arbeta med lärare för att förbättra hur skolor stöder alla elevers behov.

Utbildnings välfärdsansvarig

Arbeta med skolor och familjer för att stödja ett bra närvaro i skolan.

Familjeterapeut

En familjeterapeut arbetar med familjer och människor i nära relationer för att hjälpa dem att kommunicera och bättre förstå de problem de har.

Mental Health Sjuksköterska

Fungerar som en del av CAMHS-teamet för att leverera vård och behandling för människor med psykisk hälsa. De kan göra bedömningar och leverera behandling på sjukhus och i samhället.

Arbetsterapeut (OT)

Arbeta med människor på vardagliga aktiviteter som är viktiga för hälsa och välbefinnande. De gör också bedömningar och formulerar behandlingsplaner.

Barnläkare

En läkare som specialiserat sig på behandling av barn och ungdomar.

Psykiater

En läkare utbildad för att diagnostisera och behandla psykiska tillstånd. De kan ordinera medicinering.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter är psykologer som är utbildade för att lyssna på en persons problem för att försöka ta reda på vad som orsakar dem och hjälpa dem att hitta en lösning.

Sjukgymnast

Hjälp människor att förbättra rörelse och övergripande kroppsfunktion.

Skolsjuksköterska eller utsedd skolsköterska

En vårdpersonal som ansvarar för att stödja skolor för att ta hand om elevens medicinska och mentala hälsa.

Tal- och språkterapeut (SLT)

Gör bedömningar och utveckla planer för att förbättra studentens kommunikationsförmåga.

Specialkoordinator för särskilda utbildningsbehov och funktionshinder (SENDCO)

En lärare som ansvarar för att samordna stödet för studenter med ytterligare inlärningsbehov och medicinska och psykiska behov.

SOCIALARBETARE

En professionell som arbetar för att skydda barn och ungdomar. Vissa socialarbetare kan utbildas för att stödja psykisk hälsobehandling.

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV