FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

ÅTERVÄNDNING TILL SKOLAN

aleksandra mazur 80011gröda

Hur skolor kan hjälpa en elev att hantera sin återkomst till skolan efter en period av frånvaro

Träffa studenten och familjen 

Träffa studenten och en familjemedlem innan de börjar tillbaka för att diskutera sina problem och komma överens om en plan för sin första dag. Detta kan hjälpa till att lindra ångest. Skolan bör ordna kamratstöd och informera lärare om eventuella speciella krav. Använd mötet för att uppdatera eller slutföra ett Individuell vårdplan

Begär stöd från vårdpersonal eller sjukhuspersonal 

Fråga en medlem av den medicinska eller sjukhus skola/undervisningsenhet att komma in och prata med personalen speciellt där en elev är medicinskt eller psykiskt tillstånd kräver omfattande planering eller arrangemang för en smidig övergång tillbaka till skolan.

Samarbeta med skolsjuksköterskan

Om möjligt kontakta sköterska för att säkerställa att all relevant medicinsk information uppdateras. Medicinering kan ha ändrats eller ytterligare eller annan medicinsk personal kan vara inblandad. Se till att du har den mest uppdaterade informationen.

Informera personalen 

Informera personal som behöver veta om effekterna av det medicinska tillståndet på eleven och som bör kontaktas om eleven blir sjuk i skolan eller på skolutflykt.

Diskutera en plan för att komma ikapp

Diskutera en realistisk plan för att komma ikapp missat arbete, denna bör övervakas och utvärderas efter en viss period. Detta är särskilt viktigt för studenter som arbetar mot tentor. 

Övervaka för ändringar

Håll utkik efter eventuella förändringar i arbetets kvalitet och övergripande beteende. Rådfråga förälder / vårdnadshavare och elev tidigt om det finns några problem.

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV