FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

STÖDNING AV SIBLINGAR

slide6crop

Stödjande syskon

Att leva med en kronisk sjukdom kan skapa många utmaningar för ett barn eller en ung person. Det som ofta försummas är vilken påverkan sjukdomen kan ha på hela familjen. Syskon till kroniskt sjuka barn behöver noggrant övervägande och aktivt stöd så att även de kan nå sin potential.

Praktiska saker som skolpersonal kan göra för att aktivt stödja syskon till sjuka barn:

Hantera skolarbete

• Ta hänsyn till hemuppgifter om det behövs. Syskonet kan ha varit på sjukhuset hela kvällen eller helt enkelt känner sig alltför orolig eller orolig för att tillämpa sig på uppgiften.
• Förvänta dig inte att syskon ska vara mellanrum när du skickar jobb eller information hem. Vissa syskon kanske ogillar detta ansvar medan andra gärna tar läroböcker hem.
• Lärare kan skicka arbetsuppgifter och uppgifter via e-post eller göra dem tillgängliga via skolans lärplattform.

Vem kan hjälpa

• Skolpersonal bör ta ett aktivt ansvar för att hantera det stöd som krävs av det kroniskt sjuka barnet och inte förlita sig på syskonet för att "hjälpa till" eller ha expertkunskaper.
• SENDCO kan öka medvetenheten i skolan om behovet hos kroniskt sjuka barn och deras syskon
• Vissa syskon kanske uppskattar att prata med andra som går igenom samma upplevelse. Kontrollera med syskonet om det skulle vara till hjälp och känsligt sätta syskon i kontakt med varandra.

Praktiskt råd

• Prata med syskonet. Fråga dem hur de mår, fokusera inte alltid på det sjuka syskonet.
• Var vaksam mot förändringar i beteende och agera snabbt för att ta reda på orsaken. Ge support om det behövs.
• Undvik att skicka centralt genererade frånvarobrev, de kan orsaka familjer ytterligare stress.
• Undersök skolfrånvaron enligt skolprotokollet och vara känslig för den ytterligare belastning som ett kroniskt sjukt barn har på en familj. Diskutera hur skolan kan stödja bra närvaro i skolan.
• Syskon kan känna sig socialt isolerade om de inte kan delta i sociala tillställningar utanför skolan medan föräldrar/vårdare tar hand om det sjuka syskonen. Prata med familjen för att se om det breda skolsamhället kan erbjuda stöd.
• Vissa kroniska eller akuta medicinska tillstånd kan resultera i förlängd sjukhusinläggningar. I många fall stannar en förälder med det sjuka barnet på sjukhus. Detta kan påverka syskons känslomässiga välbefinnande. Prata med familjer för att ta reda på vilket stöd skolan kan erbjuda under dessa utmanande tider.

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV