FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

ÖVERGÅNG

lans asper 278037 beskär

Hur man hjälper elever med övergången från grundskolan till gymnasiet

Övergång från en utbildningsfas till en annan eller från en skola till en annan kan vara spännande och full av nya möjligheter. Men det kan också ge utmaningar och bekymmer för många barn och ungdomar.

Ny forskning visar "det finns bevis för en negativ inverkan av övergångar på välbefinnande, en minskning av känslor av skolans tillhörighet och anslutning, sämre social och emotionell hälsa och högre nivåer av depression och ångest"1 när elever flyttar från grundskolan till gymnasiet.

Det är viktigt för skolor att ta en proaktiv roll för att hantera övergången för alla elever, men för dem som har akuta eller kroniska hälsotillstånd är behovet av att förbereda och planera för övergången från grundskolan till gymnasiet.

Primära

 • Råda föräldrar att besöka potentiella gymnasieskolor tidigt i årskurs 5 så att de kan titta på lokaler och prata med SENDCO/ Medicinska behov Bly. 
 • Uppmuntra föräldrar att fråga gymnasiet vilket stöd som finns för deras barns medicinska / psykiska behov.
 • Var proaktiv när du förbereder eleverna för förändring. Organisera klass- eller gruppsessioner för att diskutera möjligheterna och utmaningarna med att gå till en ny skola.
 • Ta upp praktiska frågor om förändringar i rutin, ämnen och nya vänskap.
 • Låt eleverna veta att det är normalt att känna sig orolig men att de kan prata med en anställd när som helst.
 • Ge eleverna språket att prata om hur de känner och erbjud support och validering.
 • Uppmuntra eleverna att göra det bästa av övergångsbesök. Ge tid när de återvänder till skolan för att diskutera besöket. Om det är lämpligt följer du upp eventuella problem med gymnasiet.
 • Svara snabbt och fullständigt på gymnasieskolor som gör förfrågningar när eleven har anmält sig.
 • För studenter med Individuella hälsovårdsplaner ordna en överlämning, om möjligt inkludera namngivna vårdpersonal i arrangemangen.

Sekundär

 • Se till att skolpersonal besöker matarskolor under en tidsperiod så att eleverna kan börja bygga en relation.
 • Om möjligt några gemensamma sessioner med primärlärare för att personal ska kunna lära av varandra och diskutera individuella elevers behov.
 • Kontakter med enskilda skolor och samla in relevant, uppdaterad information för att underlätta planering för elever med identifierade behov eller de som har identifierats som behöver ytterligare stöd vid övergången.
 • Ge informationspaket som ger information om ämnesplaner, aktiviteter utanför skolan, resurser, skolprocedurer.
 • Schemalagda sessioner att utforska mental hälsa och välbefinnande, som täcker känslor, språk, kamratstöd och explicit information om hur elever kan få hjälp om de behöver det.
 • Se till att tydliga kommunikationssystem hem-skolan finns på plats. 
 • Fyll i ett Iindividuell hälsovårdsplan så snart som möjligt så att all information är samlad och tillgänglig för personalen.
 • Ge möjligheter för ämneslärare att lära sig om specifika medicinska behov och upprätta ett formaliserat system för spridning av lämplig information till lärare.
 • När en student nyligen diagnostiseras sprider information snabbt till personal som behöver veta. 
 • Se till att det finns en tydlig och effektiv anti-mobbning politik på plats och att eleverna förstår processen.

Användbara länkar

En ram för motståndskraft och hantering för att stödja övergångar tillbaka till skolan
 En kort artikel publicerad av The British Psychological Society som tittar på vårdande motståndskraft som en del av övergången tillbaka till skolprocessen. 

Filmresurs om övergång från grundskolan till gymnasiet från Young Minds
https://youngminds.org.uk/resources/school-resources/find-your-feet-transitioning-to-secondary-school/

Information och råd för ungdomar som går från skolan till universitetet
https://www.studentminds.org.uk/uploads/3/7/8/4/3784584/180813_kbyg_interactive.pdf

Information och råd om att flytta från skolan till universitetet för ungdomar med autism och deras familjer. 
https://www.scottishautism.org/services-support/support-families/information-resources/supporting-transition-school-university

Senaste forskningsbevis om primära - sekundära övergångar
(1) - Grundövergångar till gymnasieskift: systematisk litteraturöversikt - nyckelfynd 2019
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/primary-to-secondary-school-transitions-systematic-literature-rev

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV