FINAL wellatschool notext

 Stödja barn med medicin
och psykiska behov i skolan

 

facebook Instagram Twitter

 

SKOLBASERADE INTERVENTIONER

ingripa2 800

Information om en rad universella och riktade skolbaserade insatser.

Denna lista över skolbaserade psykiska hälsoinsatser kommer från en europeisk forskningsstudie och finns på en rad skolor över hela Europa (1).

Universal Intervention Program

 

 • Mindfulness 
 • Anti-bullying programme 
 • Kamratstöd
 • Social skills development 
 • Emotional skills development 

Targeted Interventions

 

 • Individual therapy
 • Gruppterapi 
 • Individual behaviour support
 • Risky health behaviour programme 

School Systems and Infrastructure

 

 • Mental health education
 • Creative activities
 • Physical activities
 • Signposting 
 • Utmärkt utrymme för välbefinnande / mental hälsostöd 
 • Infrastructure for extra-curricular activities

Forskningen tittade på tillhandahållandet i tio europeiska län och samlade in data från 10 1,466 skolor (1).

School-based interventions

välbefinnande paus

Thrive Approach
A multi-dimensional approach to helping children and young people develop social and emotional skills. Thrive approach can also be used in a targeted way with children that struggle with difficult life events to help them re-engage with life and learning. Neuroscience, child development and attachment theory underpin the principles of this approach.
www.thriveapproach.com
 
Cues Ed
Ett innovativt psyko-utbildningsprojekt baserat på grundskolor utvecklat av kliniska psykologer och CBT-terapeuter från South London och Maudsley NHS Foundation Trust.
www.cues-ed.co.uk

Adolescent mental health
En systematisk genomgång av effektiviteten av skolbaserade insatser (juli 2021)
https://www.eif.org.uk/report/adolescent-mental-health-a-systematic-review-on-the-effectiveness-of-school-based-interventions 

Mindfulness

 

Mindfulness - a defenition
Mindfulness är ett integrerat sinne-kroppsbaserat tillvägagångssätt som hjälper människor att förändra hur de tänker och känner om sina upplevelser, särskilt stressiga upplevelser. Det handlar om att uppmärksamma våra tankar och känslor så att vi blir mer medvetna om dem, blir mindre inblandade i dem och bättre kan hantera dem. (2)

How Effective is Mindfulness?
Mindfulness approaches have been proven to be effective in a wide range of mental and physical health applications. Mindfulness generally supports health promotion and prevention of ill health. Mindfulness programmes have achieved significant reductions in symptoms and relapse rates in mental ill health and there is evidence that Mindfulness interventions can directly benefit physical health by improving immune system response, speeding healing, and inducing a sense of physical well-being. (2)

Finns det forskningsbevis för dess effektivitet för barn och ungdomar?
Det finns färre forskningsbevis om effektiviteten hos mindfulness hos barn och ungdomar eftersom inga stora eller långvariga studier hittills har genomförts

Det finns dock några mindre bitar av forskning om specifika program. En av dessa är Mindfulness in Schools project (MiSP) mindfulnessinschools.org 

Mindfulness in Schools granskning av bevisen för mindfulness-baserade interventioner (MBI) i skolkontexter med barn och ungdomar: mindfulnessinschools.org/wp-content/uploads/XNUMX/XNUMX/Weare-Evidence-Review-Final.pdf

Du har nu möjlighet .b curriculummindfulnessinschools.org/teach-dot-b/dot-b-curriculum är också en del av det pågående Wellcome Trust-finansierade MYRIAD-forskningsprojektet myriadproject.org/myriad-project

Anti-bullying strategies

 

A Whole School Approach | Anti-Bullying Alliance
www.anti-bullyingalliance.org.uk/tools-information/schools-and-teachers/whole-school-approach

Motståndskraft

 

Building Resilience 
Resilience is defined as the ability to bounce back when things go wrong. Schools have long been interested in why some students manage well despite set-backs while others find it difficult to recover and move on. Carol Dweck and Jo Bolar have both been at the forefront of looking at academic resilience. Their work on Growth Mindsets suggest that students who accept and understand that making mistakes is an important part of learning achieve better academic outcomes than those who find it hard to move on if they make a mistake. Their research suggests that rewarding hard work and adopting a ‘haven’t got it yet’ approach rather than innate ability is crucial to developing academic resilience. 

Ted Talk - The Power of Believing That You Can Improve
www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_belowing_that_you_can_improve

The Resilient Classroom - en praktisk resurs utvecklad av Sam Taylor, Angie Hart och studenter och personal från Hove Park School.
youngminds.org.uk/media/XNUMX/the_resilient_classroom-XNUMX.pdf

PSHE resources

 

Rise Above for Schools
Rise Above for Schools är en KS 3/4 PSHE-resurs som produceras av Public Health England som arbetar med lärare. Den innehåller videoklipp, lektionsplaner och PowerPoint-presentationer.
kampanjresurser.phe.gov.uk/schools/topics/rise-above/overview?WT.mc_id=RiseAboveforSchools_PSHEA_EdComs_Resource_listing_Sep17

Vägledning för att förbereda dig för att lära dig om mental hälsa
Guidance and lessons plans for schools.
www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/guidance-preparing-teach-about-mental-health-and?ResourceId=570&Keyword=&SubjectID=0&LevelID=0&ResourceTypeID=3&SuggestedUseID=0

We All Have Mental Health
En rad resurser för mental hälsa inklusive animering, PowerPoint-presentationer och broschyrer. Utvecklat i samarbete med ungdomar, lärare och medicinska experter.
www.annafreud.org/what-we-do/schools-in-mind/resources-for-schools

Ytterligare läsning

referenser
1. Mental hälsa i skolor: tillvägagångssätt och interventioner i tio europeiska länder
P. Patalay, D. Gondek, B. Moltrecht, L. Giese, C. Curtin, M. Stanković och N. Savka (2017)
2. Mindfulness -rapport 2010 The Mental Health Foundation

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV