Finansiering för barn med cystisk fibros

Vi är en gymnasieskola som förväntar oss att vår första elev med cystisk fibros börjar skolan hos oss. Vi försöker hitta finansiering för att utveckla en befintlig sällan använt toalett med dusch till ett nyrenoverat rum för henne och efterföljande CF-studenter. Har du ett bidragssystem som vi kan ansöka om? Om inte känner du till några organisationer som vi kan komma i kontakt med som kan hjälpa till med finansiering?

De flesta sjukhus som behandlar patienter med CF har ett uppsökande team som kan ge råd - och Cystic Fibrosis Trust finns också för råd och vägledning - men vi är inte medvetna om någon finansiering för tillgång till funktionshinder - kanske pröva din lokala myndighet?

Följ oss

Följ oss
Delta i samtalet
facebook Instagram Twitter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Registrera dig för vår  NYHETSBREV